Jeg ønsker at give en skarp pris til Minebytilbud.dk brugere.

Forhandler du produkter, som du mener du af og til kan sælge mere fordelagtigt til Serviceguiden.dk brugere end de kan finde på nettet eller i butikker, så tilmeld dig og få mulighed for at give tilbud når købsinteressen er der. Det er uforpligtende og gratis for dig at tilmelde dig.

Øg din omsætning, få solgt hurtigt ud af overskudsvarer. Få forespørgsler på dine produkter og ydelser gratis og uforpligtende.

Er du forhandler, butik, webshop eller leverer du en standardiseret ydelse og er du indstillet på at give Serviceguiden.dk kunder en skarp pris, så tilmed dig her. Det kan være én kunde der ønsker et godt tilbud på én vare, eller vi kan samle en gruppe af kunder, der alle vil have et godt tilbud på flere styks af samme produkt. Så sender vi dig en forespørgsel, når vi har kunder til dig.

Det er gratis og uforpligtende for dig at oprette dig, og du kan melde dig fra til enhver tid. Vi forhandler med dig fra gang til gang om pris og betingelser. Du skal være indstillet på at kunne give et tilbud der i pris, service eller andet er bedre end hvad i normalt annoncerer med. Dine tilbud gives kun videre til de kunder du godkender.

Indtast dine kontaktdata her.

Kontakt os

Scroll to top