Fortrolighedspolitik

Vi er meget glade for at du har vist interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig stor prioritet for ledelsen af ​​Bigcity.dk brugen af ​​internetsiderne på Bigcity.dk er mulig uden nogen angivelse af personlige data; Men hvis en registreret ønsker at bruge særlige virksomhedstjenester via vores hjemmeside, kan behandling af personoplysninger blive nødvendigt. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget lovligt grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den registrerede.

Behandling af personoplysninger, som f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer til et registreret, skal altid være i overensstemmelse med den generelle date beskyttelsesforanstaltning (GDPR) og i overensstemmelse med den landespecifikke databeskyttelse regler gældende for Bigcity.dk ved hjælp af denne data beskyttelseserklæring vil vores virksomhed gerne informere offentligheden om arten, omfanget og formålet med de personoplysninger, vi indsamler, bruger og behandler. Endvidere informeres de registrerede ved hjælp af denne data beskyttelseserklæring om de rettigheder, de har ret til.

Som controller har Bigcity.dk implementeret en række tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger behandlet via denne hjemmeside. Imidlertid kan internetbaserede datatransmissioner principielt have sikkerhedsgab, så absolut beskyttelse kan ikke garanteres. Af denne årsag er ethvert registreret frit for at overføre personlige data til os via alternative midler, f.eks. pr. telefon.
1. Definitioner

Data beskyttelseserklæringen fra Bigcity.dk er baseret på de vilkår, der anvendes af den europæiske lovgiver for vedtagelsen af ​​den generelle data beskyttelsesforordning (GDPR). Vores data beskyttelseserklæring skal være læselig og forståelig for offentligheden såvel som vores kunder og samarbejdspartnere. For at sikre dette, vil vi først forklare den anvendte terminologi.

I denne data beskyttelseserklæring anvender vi blandt andet følgende udtryk:

a) Personlige data

Personlige data betyder alle oplysninger vedrørende en identificeret eller identificerbar fysisk person (“registrerede”). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved henvisning til en identifikator som et navn, et identifikationsnummer, lokalitetsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet af den fysiske person.
b) registreret

Registreret er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den ansvarlige for behandlingen.
c) Behandling

Behandling er enhver handling eller et sæt operationer, der udføres på personlige data eller på sæt af personoplysninger, uanset om de er automatiske, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.
d) Begrænsning af forarbejdning

Begrænsning af behandling er mærkning af lagrede personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.
e) Profilering

Profilering betyder enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer , interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.
f) Pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne yderligere oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre at personoplysningerne ikke tilskrives en identificeret eller identificerbar fysisk person.
g) Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen

Controller eller controller, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de særlige kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivning.
h) Processor

Processor er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.
i) Modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller et andet organ, hvortil personoplysningerne offentliggøres, uanset om en tredjepart eller ej. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger inden for rammerne af en bestemt undersøgelse i overensstemmelse med EU-lov eller medlemsstatslovgivning, betragtes ikke som modtagere behandling af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende data beskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.
j) Tredjepart

Tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.
k) Samtykke

Samtykke fra den registrerede er enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af det registreres ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller med en klar bekræftende handling betyder enighed om behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende .

2. Navn og adresse på controlleren

Controller i henhold til den generelle data beskyttelsesforordning (GDPR), andre data beskyttelseslove gældende i EU-medlemsstaterne og andre bestemmelser vedrørende databeskyttelse er:

Bigcity.dk

6000 Kolding

Danmark

Hjemmeside: www.Bigcity.dk

3. Cookies

Bigcity.dk internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes i et computersystem via en internetbrowser.

Mange websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikation af cookien. Den består af en tegnstreng, hvorigennem internet sider og servere kan tildeles til den specifikke internetbrowser, i hvilken cookien blev gemt. Dette gør det muligt for besøgte internetsider og servere at differentiere den enkelte browser af datafeltet fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres ved hjælp af det unikke cookie-id.

Gennem brugen af ​​cookies kan Bigcity.dk give brugerne af denne hjemmeside mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookieindstillingen.

Ved hjælp af en cookie kan information og tilbud på vores hjemmeside optimeres med brugeren i tankerne. Cookies tillader os, som tidligere nævnt, at genkende vores website-brugere. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at udnytte vores hjemmeside. Webstedets bruger, der bruger cookies, f.eks. behøver ikke at indtaste adgangsdata hver gang hjemmesiden er adgang, fordi dette er overtaget af hjemmesiden, og cookien er således gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er kagen til en indkøbskurv i en online butik. Onlinebutikken husker de artikler, som en kunde har lagt i den virtuelle indkøbskurv via en cookie.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre indstilling af cookies via vores hjemmeside ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og kan dermed permanent nægte indstillingen af ​​cookies. Desuden kan allerede indstillede cookies slettes til enhver tid via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle populære internetbrowsere. Hvis den registrerede deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, kan ikke alle funktioner på vores hjemmeside være helt anvendelige.
4. Indsamling af generelle data og oplysninger

Bigcity.dk websted indsamler en række generelle data og informationer, når et registreret eller automatiseret system opkaldes på hjemmesiden. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverlogfilerne. Samlet kan være (1) de browsertyper og -versioner, der bruges (2) operativsystemet, der benyttes af adgangssystemet, (3) hjemmesiden, hvorfra et adgangs system når vores hjemmeside (såkaldte henvisere), -websites, (5) dato og klokkeslæt for adgang til internetsiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​adgangs systemet og (8) andre lignende data og Oplysninger, der kan bruges i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger trækker Bigcity.dk ikke konklusioner om den registrerede. Snarere er disse oplysninger nødvendige for at (1) levere indholdet af vores hjemmeside korrekt, (2) optimere indholdet af vores hjemmeside samt dets annoncering, (3) sikre vores langsigtede levedygtighed i vores informationsteknologi systemer og hjemmesiden teknologi , og (4) give de retshåndhævende myndigheder de oplysninger, der er nødvendige for strafferetlig forfølgelse i tilfælde af et cyberangreb. Derfor analyserer Bigcity.dk statistisk anonymt data og information anonymt med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed og sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, vi behandler. De anonyme data i serverlogfilerne opbevares adskilt fra alle personoplysninger, der leveres af en registreret.
5. Kontaktmulighed via hjemmesiden

Bigcity.dk websted indeholder oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores virksomhed samt direkte kommunikation med os, som også indeholder en generel adresse på den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter kontrolleren via e-mail eller via et kontaktformular, gemmes de personlige data, der sendes af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der transmitteres frivilligt af en registrer til den registeransvarlige, opbevares med det formål at behandle eller kontakte den registrerede. Der er ingen overførsel af disse personoplysninger til tredjepart.
6. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den registeransvarlige behandler og opbevarer kun den registreredes personoplysninger i den periode, der er nødvendig for at nå oplagringsformålet, eller for så vidt som dette er givet af den europæiske lovgiver eller andre lovgivere i love eller bestemmelser, som den registeransvarlige er underlagt til.

Hvis opbevaringsformålet ikke er relevant, eller hvis en opbevaringsperiode, der er fastsat af den europæiske lovgiver eller en anden kompetent lovgiver udløber, bliver personoplysninger rutinemæssigt blokeret eller slettet i overensstemmelse med lovkrav.

7. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige bekendtgørelse om, hvorvidt personoplysninger om ham eller hende behandles. Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne ret til bekræftelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.
b) adgangsret

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige gratis information om hans eller hendes personoplysninger, der er lagret til enhver tid, og en kopi af disse oplysninger. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:
Formålet med behandlingen
de pågældende personoplysninger
modtagere eller kategorier af modtagere, til hvem personoplysningerne er blevet eller vil blive afsløret, navnlig modtagere i tredjelande eller internationale organisationer
hvor det er muligt, den planlagte periode, for hvilken personoplysningerne vil blive lagret eller, hvis det ikke er muligt, de kriterier, der er anvendt til at fastsætte denne periode
eksistensen af ​​retten til at anmode registratoren om at rette eller slette personoplysninger eller begrænse behandlingen af ​​personoplysninger vedrørende den registrerede eller gøre indsigelse mod denne behandling
eksistensen af ​​retten til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed
hvor personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede, enhver tilgængelig information om deres kilde
eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering, der henvises til i artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og i hvert fald i disse tilfælde betydningsfulde oplysninger om den pågældende logik samt betydningen og de forventede konsekvenser af sådan behandling for den registrerede.

Endvidere har den registrerede ret til at indhente oplysninger om, hvorvidt personoplysninger overføres til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis det er tilfældet, har den registrerede ret til at blive informeret om de relevante sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med overførslen.

Hvis en registreret ønsker at benytte sig af denne adgangsret, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.
c) Ret til berigtigelse

Hvert registrerede har ret til at få fra den registeransvarlige uden unødig forsinkelse ret til at rette op på urigtige personoplysninger om ham eller hende. Under hensyntagen til behandlingens formål har den registrerede ret til at have afsluttet ufuldstændige personoplysninger, herunder ved at fremlægge en supplerende erklæring.

Hvis et registreret ønsker at udøve denne ret til rettelse, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos den registeransvarlige.

d) Ret til sletning (Ret til at blive glemt)

Hvert registrer har ret til at få fra registeransvarlige sletning af personoplysninger om ham eller hende uden unødig forsinkelse, og den registeransvarlige har pligt til at slette personoplysninger uden unødig forsinkelse, hvis en af ​​følgende grunde gælder, så længe behandlingen ikke er nødvendig:

Personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet.
Den registrerede tilbagekalder samtykke, som behandlingen er baseret på i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller litra a) i artikel 9, stk. 2, i GDPR, og hvor der ikke er nogen anden retlig grund til forarbejdning.
Den registrerede modsætter sig behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen overvejende berettigede grunde til forarbejdningen, eller den registrerede modsætter behandlingen i medfør af artikel 21, stk. 2, i GDPR.
Personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt.
Personoplysningerne skal slettes for at overholde en lovpligtig forpligtelse i EU- eller medlemsstatslov, som den registeransvarlige er underlagt.
Personoplysningerne er indsamlet i forbindelse med tilbuddet om informationssamfundstjenester, jf. Artikel 8, stk. 1, i GDPR.

Hvis en af ​​de ovennævnte grunde gælder, og et registreret ønsker at kræve sletning af personoplysninger, der er opbevaret af Bigcity.dk kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. En medarbejder hos Bigcity.dk skal straks sørge for, at sletningsanmodningen overholdes straks.

Når kontrollanten har offentliggjort personoplysninger og i henhold til artikel 17, stk. 1, er forpligtet til at slette personoplysningerne, skal den registeransvarlige under hensyntagen til tilgængelig teknologi og gennemførelsesomkostningerne tage rimelige skridt, herunder tekniske foranstaltninger, til at informere andre controllere, der behandler de personlige data, som den registrerede har anmodet om at slette af sådanne kontrollører af eventuelle links til eller kopiering eller replikering af disse personoplysninger, for så vidt som behandling ikke er påkrævet. En medarbejder hos Bigcity.dk træffer de nødvendige foranstaltninger i individuelle tilfælde.
e) Ret til begrænsning af forarbejdning

Hvert registrer skal have ret til at få fra den registeransvarlige begrænsning af forarbejdning, hvis et af følgende gælder:

Nøjagtigheden af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den registeransvarlige at kontrollere nøjagtigheden af ​​personoplysningerne.
Behandlingen er ulovlig, og den registrerede modsætter sig sletning af de personlige data og anmoder i stedet om begrænsningen af ​​deres anvendelse i stedet.
Den registeransvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandlingen, men de kræves af den registrerede for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.
Den registrerede har gjort indsigelse mod forarbejdning i henhold til artikel 21, stk. 1, i GDPR i afventning af verificeringen af, om den registeransvarlige berettiger begrundelsen for at overskride den registreredes.

Hvis en af ​​de ovennævnte betingelser er opfyldt, og et registreret ønsker at begrænse behandlingen af ​​personoplysninger, der er opbevaret af Bigcity.dk, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos controlleren. Medarbejderen på Bigcity.dk vil arrangere begrænsningen af ​​behandlingen.
f) Ret til dataoverførbarhed

Hvert registrer skal have ret til at få de personoplysninger, som den europæiske lovgiver har fået tildelt, til en registeransvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Han eller hun har ret til at videregive disse data til en anden registeransvarlig uden hindring fra den registeransvarlige, hvortil personoplysningerne er givet, så længe behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6, stk. 1, litra a), i GDPR eller punkt a) i GDPR’s artikel 9, stk. 2, eller på en kontrakt i henhold til GDPRs artikel 6, stk. 1, litra b), og behandlingen foregår automatisk, så længe behandlingen er ikke nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af almen interesse eller i udøvelsen af ​​den officielle myndighed, der er betroet den registeransvarlige.

Ved udøvelsen af ​​hans eller hendes ret til dataoverførbarhed i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede ret til at få personoplysninger, der overføres direkte fra en controller til en anden, hvor det er teknisk muligt, og når det ikke gøres negativt påvirke andres rettigheder og friheder.

For at hævne retten til dataoverførbarhed kan den registrerede til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos Bigcity.dk

g) Ret til indsigelse

Hvert registrer har ret til at give ret til at behandle personoplysninger om ham eller hende, der er baseret på litra e eller f (f), af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation. ) i artikel 6, stk. 1, i GDPR. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

Bigcity.dk skal ikke længere behandle personoplysningerne i tilfælde af indsigelsen, medmindre vi kan påvise overbevisende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter de registreredes interesser, rettigheder og friheder eller for etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis Bigcity.dk behandler personlige data til direkte markedsføring, har den registrerede ret til på ethvert tidspunkt at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende til sådan markedsføring. Dette gælder profilering i det omfang det er relateret til sådan direkte markedsføring. Hvis den registrerede overholder Bigcity.dk til behandlingen til direkte markedsføring, vil Bigcity.dk ikke længere behandle personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret af grunde, der vedrører hans eller hendes særlige situation, at gøre indsigelse imod behandling af personoplysninger vedrørende ham eller hende af Bigcity.dk for videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i henhold til artikel 89 (1) i GDPR, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave udført af hensyn til almen interesse.

For at udøve retten til indsigelse kan den registrerede kontakte enhver medarbejder hos Bigcity.dk derudover er den registrerede fri i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester og uanset direktiv 2002/58 / EF at anvende hans eller hendes ret til indsigelse ved hjælp af automatiske midler ved brug af tekniske specifikationer.
h) Automatiseret individuel beslutningstagning, herunder profilering

Hvert registrer har ret til at give den europæiske lovgiver ret til ikke at blive underlagt en afgørelse, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som har retsvirkninger for ham eller hende eller på lignende måde påvirker ham eller hende, så længe beslutningen (1) er ikke nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) ikke er tilladt i henhold til Unionens eller medlemsstaternes lovgivning, som den registeransvarlige er underlagt, og som ligeledes ligger ned passende foranstaltninger for at beskytte det registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, eller (3) ikke er baseret på den registrer udtrykkeligt samtykke.

Hvis afgørelsen (1) er nødvendig for indgåelse eller udførelse af en kontrakt mellem den registrerede og en registeransvarlig, eller (2) den er baseret på den registreres udtrykkelige samtykke, skal Bigcity.dk iværksætte passende foranstaltninger at beskytte det registreredes rettigheder og friheder og berettigede interesser, i det mindste retten til at opnå menneskelig indgriben fra den registeransvarlige, for at udtrykke sit synspunkt og bestride afgørelsen.

Hvis den registrerede ønsker at udøve rettighederne vedrørende automatiseret individuel beslutningstagning, kan han / hun til enhver tid henvende sig til enhver medarbejder hos Bigcity.dk
i) Ret til at inddrage samtykke om databeskyttelse

Hvert registrerede skal have ret til at give sin eller hendes samtykke til behandling af hans eller hendes personlige oplysninger til enhver tid.

Hvis den registrerede ønsker at udøve retten til at tilbagekalde samtykket, kan han / hun til enhver tid kontakte enhver medarbejder hos Bigcity.dk

8. Data beskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Facebook

På denne hjemmeside har controlleren integrerede komponenter i virksomheden Facebook. Facebook er et socialt netværk.

Et socialt netværk er et sted for sociale møder på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Facebook giver brugerne af sociale netværk mulighed for at inkludere oprettelsen af ​​private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Operationsselskabet Facebook er Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Hvis en person bor uden for USA eller Canada, er controlleren Facebook Ireland Ltd., 4 Canal Grande, Canal Grande, Dublin 2, Irland.

Ved hvert opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som styres af controlleren, og i hvilken en Facebook-komponent (Facebook plug-ins) blev integreret, er webbrowseren på det registrerede informationsteknologi system automatisk bedt om at downloade visning af den tilsvarende Facebook-komponent fra Facebook via Facebook-komponenten. En oversigt over alle Facebook-plug-ins kan fås under https://developers.facebook.com/docs/plugins/. I løbet af denne tekniske procedure bliver Facebook gjort opmærksom på, hvilken specifik underside af vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook, registrerer Facebook hver eneste opkald til vores hjemmeside af den registrerede – og for hele opholdets varighed på vores internet-websted – hvilket specifikt understed på vores internet siden blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Facebook-komponenten og er forbundet med den registreredes Facebook-konto. Hvis den registrerede klikker på en af ​​de Facebook-knapper, der er integreret i vores hjemmeside, f.eks. knappen “Ligesom” eller hvis den registrerede sender en kommentar, matcher Facebook disse oplysninger med den registrerede persons personlige Facebook-brugerkonto og gemmer personoplysningerne.

Facebook modtager altid via Facebook-komponenten information om et besøg på vores hjemmeside af den registrerede, når den registrerede er logget ind på samme tid på Facebook i løbet af opkaldet til vores hjemmeside. Dette sker uanset om den registrerede klikker på Facebook-komponenten eller ej. Hvis en sådan formidling af information til Facebook ikke er ønskelig for den registrerede, kan han eller hun forhindre dette ved at logge fra deres Facebook-konto, før der oprettes en opkald til vores hjemmeside.

Data beskyttelsesretningslinjen offentliggjort af Facebook, som er tilgængelig på https://facebook.com/about/privacy/, giver information om indsamling, behandling og brug af personoplysninger via Facebook. Derudover forklares der, hvilke opsætningsmuligheder Facebook tilbyder for at beskytte den registreredes privatliv. Derudover stilles forskellige konfigurationsmuligheder til rådighed for at muliggøre fjernelse af dataoverførsel til Facebook. Disse applikationer kan bruges af den registrerede til at eliminere en dataoverførsel til Facebook.
9. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google Analytics (med anonymiseringsfunktion)

På denne hjemmeside har controlleren integreret komponenten af ​​Google Analytics (med anonymiseringsfunktionen). Google Analytics er en webanalysetjeneste. Webanalyse er indsamling, indsamling og analyse af data om adfærd hos besøgende på websites. En webanalyseservice indsamler bl.a. data om den hjemmeside, hvorfra en person er kommet (den såkaldte henvisning), hvilke delsider der blev besøgt, eller hvor ofte og i hvilket tidsrum en underside blev set. Webanalyser anvendes hovedsagelig til optimering af et websted og for at udføre en cost-benefit analyse af internetannoncering.

Operatøren af ​​Google Analytics-komponenten er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

For webanalysen via Google Analytics bruger controlleren applikationen “_gat. _anonymizeIp”. Ved hjælp af denne ansøgning forkortes IP-adressen til den registreredes internetforbindelse af Google og anonymiseres, når de får adgang til vores websteder fra en EU-medlemsstat eller en anden kontraherende stat til aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

Formålet med Google Analytics-komponenten er at analysere trafikken på vores hjemmeside. Google bruger de indsamlede data og oplysninger til bl.a. at evaluere brugen af ​​vores hjemmeside og at levere onlinerapporter, som viser aktiviteterne på vores hjemmesider og at levere andre tjenester vedrørende brugen af ​​vores internetside for os.

Google Analytics placerer en cookie på det registrerede informationsteknologisystem. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Med indstillingen af ​​cookien kan Google analysere brugen af ​​vores hjemmeside. Ved hver opkald til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Google Analytics-komponent blev integreret i, vil internetbrowseren på datateknologins systeminformationssystem automatisk indsende data via Google Analytics-komponent med henblik på onlineannoncering og afregning af provisioner til Google. I løbet af denne tekniske procedure får virksomheden Google kendskab til personlige oplysninger, såsom den registreredes IP-adresse, som bl.a. tjener Google til at forstå oprindelsen af ​​besøgende og klik og derefter oprette kommissionsopgørelser.

Cookien bruges til at gemme personlige oplysninger, som f.eks. Adgangstidspunktet, hvorfra adgangen blev foretaget, og hyppigheden af ​​besøg på vores hjemmeside af den registrerede. Ved hvert besøg på vores internetside vil sådanne personoplysninger, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, blive sendt til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan som ovenfor nævnt forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google Analytics i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Google Analytics, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at protestere mod en samling af data, der genereres af Google Analytics, som er relateret til brugen af ​​denne hjemmeside, samt behandlingen af ​​disse data af Google og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede hente en browser-tilføjelse under linket https://tools.google.com/dlpage/gaoptout og installere det. Denne browser-tilføjelse fortæller Google Analytics via et JavaScript, at data og oplysninger om besøg på internetsider måske ikke overføres til Google Analytics. Installationen af ​​browser-tilføjelsesprogrammerne betragtes som en indsigelse fra Google. Hvis datasystemets informationsteknologi system senere slettes, formateres eller installeres nyligt, skal den registrerede geninstallere browser-tilføjelsesprogrammerne for at deaktivere Google Analytics. Hvis browserens tilføjelse blev afinstalleret af den registrerede eller enhver anden person, der kan henføres til deres kompetenceområde eller er deaktiveret, er det muligt at udføre geninstallationen eller genaktiveringen af ​​browserenhederne.

Yderligere oplysninger og de gældende data beskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/ og under http://www.google.com/analytics/terms/us. html. Google Analytics forklares yderligere under følgende link https://www.google.com/analytics/.

10. Databeskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google+

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google+ knappen som en komponent. Google+ er et såkaldt socialt netværk. Et socialt netværk er et socialt møderum på internettet, et online-fællesskab, som normalt giver brugerne mulighed for at kommunikere med hinanden og interagere i et virtuelt rum. Et socialt netværk kan fungere som en platform for udveksling af meninger og erfaringer, eller gøre det muligt for internettet at levere personlig eller forretningsrelateret information. Google+ tillader brugere af det sociale netværk at inkludere oprettelsen af ​​private profiler, uploade billeder og netværk via venneanmodninger.

Virksomheden på Google+ er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Ved hver opkald til en af ​​de enkelte sider på denne hjemmeside, som betjenes af controlleren, og hvor en Google+ knap er integreret, downloader internetbrowseren på datateknologikommunikationssystemet automatisk en visning af den tilsvarende Google+ knappen til Google gennem den respektive Google+ knapkomponent. I løbet af denne tekniske procedure blev Google gjort opmærksom på, hvilken specifik underside på vores hjemmeside, der blev besøgt af den registrerede. Mere detaljerede oplysninger om Google+ er tilgængelige under https://developers.google.com/+/.

Hvis den registrerede er logget ind på samme tid til Google+, anerkender Google ved hver opkald til vores hjemmeside af den registrerede og for hele varigheden af ​​hans eller hendes ophold på vores websted, hvilke specifikke undersider af vores Internet side blev besøgt af den registrerede. Disse oplysninger indsamles via Google+ knappen, og Google matcher dette med den respektive Google+ konto, der er knyttet til den registrerede.

Hvis den registrerede klikker på Google+ knappen integreret på vores hjemmeside og dermed giver en anbefaling på Google+ 1, tildeler Google disse oplysninger til den personlige Google+ brugerkonto for det registrerede og gemmer personoplysningerne. Google gemmer den anbefalede Google+ 1-anbefaling fra den registrerede, som gør den tilgængelig for offentligheden i overensstemmelse med de vilkår, der er accepteret af den registrerede i denne henseende. Derefter gemmes en Google+ 1-anbefaling fra den registrerede på denne hjemmeside sammen med andre personlige data, som f.eks. Google+ kontonavnet, der bruges af det registrerede og det lagrede billede, og behandles på andre Google-tjenester, såsom søgemaskinen resultater fra Google-søgemaskinen, det registrerede Google-konto eller andre steder, f.eks på internetsider eller i forhold til reklamer. Google kan også forbinde besøget på denne hjemmeside med andre personlige data, der er gemt på Google. Google registrerer yderligere disse personlige oplysninger med det formål at forbedre eller optimere de forskellige Google-tjenester.

Via Google+ knappen modtager Google oplysninger om, at den registrerede har besøgt vores hjemmeside, hvis den registrerede på tidspunktet for opkaldet til vores hjemmeside er logget ind på Google+. Dette sker uanset om den registrerede klikker eller ikke klikker på knappen Google+.

Hvis den registrerede ikke ønsker at overføre personlige data til Google, kan han eller hun forhindre sådan overførsel ved at logge ud af hans Google+ konto, før han opkalder vores hjemmeside.

Yderligere oplysninger og databeskyttelsesbestemmelserne i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/. Flere henvisninger fra Google om knappen +1 1 kan findes på https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

11. Data beskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Google-AdWords

På denne hjemmeside har controlleren integreret Google AdWords. Google AdWords er en tjeneste til internetannoncering, der gør det muligt for annoncøren at placere annoncer i Google-søgemaskinens resultater og Googles annonceringsnetværk. Google AdWords giver en annoncør mulighed for at foruddefinere bestemte søgeord, hvorved en annonce på Googles søgeresultater kun vises, når brugeren bruger søgemaskinen til at hente et søgeordsspecifik søgeresultat. I Google Advertising Network distribueres annoncerne på relevante websider ved hjælp af en automatisk algoritme under hensyntagen til de tidligere definerede søgeord.

Virksomheden i Google AdWords er Google Inc., 1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Formålet med Google AdWords er at fremme vores hjemmeside ved at medtage relevant reklame på tredjeparts hjemmesider og i søgemaskinens resultater fra søgemaskinen Google og en indsættelse af tredjepartsannoncering på vores hjemmeside.

Hvis et registreret når vores hjemmeside via en Google-annonce, indgives en konverterings cookie på det registrerede informationsteknologisystem via Google. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. En konverterings cookie mister sin gyldighed efter 30 dage og bruges ikke til at identificere den registrerede. Hvis cookien ikke er udløbet, bruges konverteringskaka til at kontrollere, om visse undersider, f.eks. Indkøbskurven fra et online-butikssystem, blev hentet på vores hjemmeside. Gennem konverteringskøkken kan både Google og controlleren forstå, om en person, der nåede en AdWords-annonce på vores hjemmeside, genererede salg, det vil sige udført eller annulleret et salg af varer.

De data og oplysninger, der indsamles ved brug af konverterings cookien, bruges af Google til at oprette besøgsstatistikker til vores hjemmeside. Disse besøgsstatistikker anvendes til at bestemme det samlede antal brugere, der er blevet serveret via AdWords-annoncer for at finde frem til succes eller fiasko for hver AdWords-annonce og for at optimere vores AdWords-annoncer i fremtiden. Hverken vores virksomhed eller andre Google AdWords-annoncører modtager information fra Google, der kunne identificere den registrerede.

Konverterings cookien gemmer personlige oplysninger, f.eks. de internetsider, der er besøgt af den registrerede. Hver gang vi besøger vores internetsider, overføres personlige data, herunder IP-adressen til den internetadgang, der anvendes af den registrerede, til Google i USA. Disse personoplysninger gemmes af Google i USA. Google kan overføre disse personoplysninger indsamlet gennem den tekniske procedure til tredjepart.

Den registrerede kan til enhver tid forhindre, at cookies indstilles af vores hjemmeside som angivet ovenfor ved hjælp af en tilsvarende indstilling af den anvendte internetbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan indstilling af den anvendte internetbrowser ville også forhindre Google i at placere en konverterings cookie på den registreredes informationsteknologisystem. Desuden kan et cookie-sæt fra Google AdWords til enhver tid slettes via internetbrowseren eller andre softwareprogrammer.

Den registrerede har mulighed for at protestere mod den interessebaserede annonce fra Google. Derfor skal den registrerede have adgang fra hver af de browsere, der bruger linket www.google.de/settings/ads og indstille de ønskede indstillinger.

Yderligere oplysninger og de gældende databeskyttelsesbestemmelser i Google kan hentes på https://www.google.com/intl/da/policies/privacy/.

12. Data beskyttelsesbestemmelser om anvendelse og brug af Jetpack til WordPress

På denne hjemmeside har controlleren integreret Jetpack. Jetpack er en WordPress plug-in, som giver yderligere funktioner til operatøren af ​​et websted baseret på WordPress. Jetpack tillader internetsideoperatøren bl.a. et overblik over de besøgende på webstedet. Ved at vise relaterede indlæg og publikationer, eller evnen til at dele indhold på siden, er det også muligt at øge antallet af besøgende. Derudover er sikkerhedsfunktioner integreret i Jetpack, så et Jetpack-bruger websted er bedre beskyttet mod brute-force angreb. Jetpack optimerer og accelererer også indlæsningen af ​​billeder på hjemmesiden.

Operationsselskabet for Jetpack Plug-Ins til WordPress er Automattic Inc., 132 Hawthorne Street, San Francisco, CA 94107, USA. Den operative virksomhed anvender sporingsteknologi oprettet af Quantcast Inc., 201 Third Street, San Francisco, CA 94103, USA.

Jetpack sætter en cookie på det informationsteknologisystem, der anvendes af den registrerede. Definitionen af ​​cookies er forklaret ovenfor. Ved hver indkaldelse til en af ​​de enkelte sider på denne internetside, som betjenes af controlleren, og som en Jetpack-komponent blev integreret, bliver internetbrowseren på datateknologins systeminformationssystem automatisk bedt om at indsende data gennem Jetpack-komponenten til analyseformål til Automattic. Under denne tekniske procedure modtager Automattic data, som bruges til at skabe et overblik over besøg på hjemmesiden. De data, der opnås på denne måde, tjener analysen af ​​den registreredes adfærd, som har adgang til controllerens internetside og analyseres med det formål at optimere hjemmesiden. De data, der indsamles via Jetpack-komponenten, bruges ikke til at identificere den registrerede uden forudgående indhentning af det individuelle udtrykkelige samtykke fra den registrerede. Oplysningerne kommer også til meddelelsen om Quantcast. Quantcast bruger dataene til samme formål som Automattic.

Den registrerede kan som nævnt forhindre, at cookies indstilles via vores hjemmeside til enhver tid ved hjælp af en tilsvarende justering af den anvendte webbrowser og dermed permanent nægter indstillingen af ​​cookies. En sådan tilpasning til den anvendte internetbrowser ville også forhindre Automattic / Quantcast i at indstille en cookie på den registreredes informationsteknologi system. Derudover kan cookies, der allerede er brugt af Automattic / Quantcast, til enhver tid slettes via en webbrowser eller andre softwareprogrammer.

Derudover har den registrerede mulighed for at gøre indsigelse mod en samling af data vedrørende en brug af dette internetsted, der genereres af Jetpack-cookien, samt behandlingen af ​​disse data af Automattic / Quantcast og muligheden for at udelukke sådanne . Til dette formål skal den registrerede trykke på ‘opt-out’-knappen under linket https://www.quantcast.com/opt-out/ som angiver en opt-out-cookie. Opt-out-cookie-sæt med dette formål er placeret på det informationsteknologisystem, der anvendes af den registrerede. Hvis cookies slettes på det registreredes system, skal den registrerede oprette linket igen og indstille en ny opt-out-cookie.

Med indstillingen af ​​opt-out-cookien er der dog mulighed for at regulatorens hjemmesider ikke længere er fuldt anvendelige af den registrerede.

De gældende databeskyttelsesbestemmelser i Automattic kan fås på https://automattic.com/privacy/. De gældende databeskyttelsesbestemmelser i Quantcast er tilgængelige under https://www.quantcast.com/privacy/.

13. Legal basis for the processing

Nature. 6 (1) color. a GDPR serves as the legal basis for processing operations for which we obtain consent for a specific processing purpose. Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er nødvendig for udførelsen af ​​en kontrakt, som den registrerede er part i, som det er tilfældet, når forarbejdningstransaktioner er nødvendige for levering af varer eller til at yde anden service, er behandlingen based on Article 6 (1) lit. b GDPR. Det samme gjelder for sådanne behandlinger som er nødvendige for gjennomføring av pre-kontraktuelle tiltak, for eksempel i tilfelle av henvendelser vedrørende våre produkter eller tjenester. Is onze onderneming onderworpen aan een wettelijke verplichting waarbinnen de verwerking van persoonsgegevens is vereist, zoals voor de nakoming van de belastingverplichtingen, de verwerking is gebaseerd op Art. 6 (1) color. c GDPR. In vreemde gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk zijn om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dette ville være tilfældet, for eksempel hvis en kunde ble skadet i vårt firma og hans navn, alder, helseforsikringsdata eller andre vitale oplysninger skulle være sendt til en læge, hospital eller anden tredjepart. Then the processing would be based on Art. 6 (1) color. d GDPR. Finally, processing operations could be based on Article 6 (1). f GDPR. Denne retsgrundlag er anvendt til forarbejdningsvirksomhed, som ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte juridiske grunde, hvis behandlingen er nødvendig for de formål, der er berørt af vores virksomhed eller af en tredjepart of fundamental rights and freedoms of the data subject which require the protection of personal data. Such processing operations are particularly permissible because they have been specifically mentioned by the European legislator. Han ansåg at en legitim interesse kunne antas, hvis den registrerte er en klient for kontrollanten (Recital 47 Sentence 2 GDPR).
14. De legitime interesser som forfølges af den registeransvarlige eller ved en tredjepart

Where the processing of personal data is based on Article 6 (1) lit. f GDPR Our legitimate interest is to carry out our business in favor of the well-being of all our employees and the shareholders.
15. Periode waarvoor de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen

De kriterier som anvendes til at bestemme perioden for opbevaring af personlige data er den respektive lovmæssige tilbageholdelsesperiode. Efter udløbet af denne periode, er de tilsvarende data rutinemæssigt slettet, så længe det ikke længere er nødvendigt for opfyldelsen af ​​kontrakten eller påbegyndelsen af ​​en kontrakt.
16. Provision of personal data as statutory or contractual requirement; Vereiste verplicht om in een contract te sluiten; Obligation of the data subject to provide the personal data; mogelijke gevolgen of falen om dergelijke gegevens te verstrekken

Vi klargør at lovgivningen (for eksempel skatteregler) er delvis påkrevet av loven, eller kan også skyldes avtalefestede bestemmelser (for eksempel opplysninger om den kontraktlige partner). Sometimes kan det være nødvendigt at indgå et kontrakt, at den registrerede giver os personlige oplysninger, som skal behandles senere. Den dataperson er for eksempel forpligtet til at give oss personlige oplysninger når vores firma signerer en kontrakt med ham eller henne. Den ikke-levering af de personlige data ville have konsekvensen at kontrakten med den registrerede ikke kunne afsluttes. Innan personopplysningene er levert av datafeltet, skal den registrerte kontakte enhver ansatt. Den ansatte klargør til den registrerte om det er kravet om at de personlige data er obligatoriske i henhold til lov eller kontrakt eller som er nødvendige for inngåelsen av kontrakten data.
17. Existence of automated decision making

As a responsible company, we do not use automatic decision making or profiling.

This Privacy Policy has been generated by the Privacy Policy Generator of the External Data Protection Officers, which was developed in collaboration with the Media Law Lawyers from WBS-LAW.
________________________________________________________________________________

Scroll to top