Betingelser

Forbrugere

 1. Når du bruger Bigcity.dk er du underlagt vores betingelser.
 2. Det er gratis og uforpligtende at lave forespørgsler på Bigcity.dk
 3. Bigcity.dk skaffer dig tilbud på varer og tjenesteydelser fra uafhængige udbydere. Det kan være butikker, web shops eller andre leverandører og forhandlere fra ind og udland. Det er op til dig, om du vil benytte dig af disse tilbud.
 4. Ønsker du at gøre brug af et tilbud indgår du handlen direkte med den pågældende udbyder og betalingen sker ligeledes direkte til den pågældende udbyder.
 5. Bigcity.dk har ikke noget ansvar og kan ikke drages til ansvar for de enkelte udbydere, deres produktet eller de handler som du vælger at benytte dig.
 6. Bigcity.dk kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for nogle eller manglende handler, betalinger, misformationer, informationer eller andre forhold i forbindelse med den kontakt og evt. aftale der er indgået imellem forbrugeren og udbyderen.

Udbydere

 1. Når du ønsker at give tilbud til forbrugerne på Bigcity.dk er du underlagt vores betingelser.
 2. Det er gratis at oprette sig og få forespørgsler på varer og serviceydelser. Bigcity.dk forhandler fra gang til gang priser og betingelser på vegne af forbrugerne.
 3. Bigcity.dk tager som regel en mindre provision for at formidle handlerne. Den forhandles fra gang til gang.
 4. Vælger en forbruger at gøre brug af dit tilbud indgås handlen direkte med forbrugeren. Bigcity.dk har ikke noget ansvar for handlens præmisser og gennemførelse.
 5. Når en handel er gennemført fakturerer Bigcity.dk dig den aftalte provision.
 6. Bigcity.dk kan ikke gøres ansvarlig eller erstatningspligtig for nogle eller manglende handler, betalinger, misformationer, informationer eller andre forhold i forbindelse med den kontakt og evt. aftale der er indgået imellem forbrugeren og udbyderen.
Scroll to top